DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY COOP PRODUKT SLOVENSKO COOP Jednota Slovensko SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR Kooperativa SKEN
ÚVOD HISTÓRIA STANOVY ORGÁNY ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE MÚZEUM CENA S.JURKOVIČA DOKUMENTY KONTAKTY

HISTÓRIA

Družstevná únia Slovenskej republiky vznikla súčasne so vznikom samostatnej Slovenskej republiky čo znamená, že v roku 2003 oslávila svoje 10-te výročie. Ustanovujúce Valné zhromaždenie sa konalo 29. decembra 1992 v Sobotišti.

Delegovaní zástupcovia rozhodli, že členmi DÚ SR budú: SZVD, SZSD (v súčasnosti COOP Jednota Slovensko), SZBD a ZPD SR (v súčasnosti ZPD a OS SR). DÚ SR predstavuje najvyšší koordinačný orgán reprezentujúci záujmy a rozvoj družstevného hnutia na Slovensku v nových podmienkach, ktoré vznikli po roku 1989 a následne 1993.

Družstevná únia SR má spolu so svojimi členskými zväzmi dôležitú úlohu pri tvorbe vhodných podmienok pre činnosť všetkých družstiev v štáte, a to tak vo vzťahu k štátnym orgánom Slovenskej republiky, ako aj smerom k medzinárodným orgánom a organizáciám. Družstevné hnutie na Slovensku zohralo počas svojej 158 ročnej histórie významnú a dôležitú úlohu tak v ekonomickej ako i v sociálnej oblasti. Významnou mierou prispievalo k rozvoju dedín a miest a tým celých regiónov a napĺňaním svojich základných cieľov uspokojovalo nielen potreby svojich členov, ale aj ostatných obyvateľov Slovenska. Môžeme povedať, že i v súčasnom období predstavujú družstvá významný prvok ovplyvňujúci rozvoj a nezávislosť Slovenskej republiky. Po veľkých transformačných zmenách, ktoré postihli družstevníctvo v 90-tych rokoch, 1989 a 1992, v súčasnosti naberá druhý dych a krok za krokom dochádza k stabilizácii a postupnému rozvoju.

Predseda Predstavenstva DÚ SR, Ing. Vojtech Molnár

Samuel Jurkovič

1796-1873
priekopník slovenského (európskeho) družstevníctva

Založením Gazdovského spolku 9.februára 1845 v Sobotišti položil základy družstevníctva na Slovensku.

"Spolok gazdovský je tovarišstvo dobrovoľné, tím cílem založené, aby sa majetnosť, gazdovstvo, remeslá a vubec lepší stav gazdovství napomoci mohel." 
Citát zo Stanov Gazdovského spolku 


"Že aj takýto, hoci v malom počte zavedený a usporiadaný ústav, za tie roky predsa len pre mnohých bol prospešný a užitočný, to musia priznať tí, ktorí z jeho činnosti mali osoh. A nech povie kto chce a ako chce, istá neomylná pravda sa skrýva v poznaní, že náš vcelku úbohý a roztratený národ nevyhnutne potrebuje takéto ústavy v záujme svojho materiálneho a duchovného zvelebenia. Jedine vtedy sa postaví na nohy, ak spojí svoje sily."
Z prejavu S.Jurkoviča na poslednom riadnom zhromaždení Gazdovského spolku.

160 ROKOV HISTÓRIE DRUŽSTEVNÉHO HNUTIA

Stiahnuť dokument 160 rokov histórie družstevného hnutia >>

Družstevná Únia Slovenskej Republiky

Bajkalská 1496/25
827 18 Bratislava
Slovenská Republika

Copyright © DÚ SR, 2014-2016. Všetky práva vyhradené.    Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok