DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY COOP PRODUKT SLOVENSKO COOP Jednota Slovensko SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR Kooperativa SKEN
ÚVOD HISTÓRIA STANOVY ORGÁNY ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE MÚZEUM CENA S.JURKOVIČA DOKUMENTY KONTAKTY

DOKUMENTY

ZÁSADY UDEĽOVANIA CIEN S. JURKOVIČA >>
MEMORANDUM - voľby do Eur. parlamentu >>
ZHODNOTENIE ČINNOSTI DÚ SR z hľadiska procesného riadenia >>
STANOVY MDZ >>
NARIADENIE RADY (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) >>
ODPORÚČANIE 193 - Odporúčanie o podpore družstiev >>
SMERNICA KOMISIE 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňa štatút Európskej druž. spoločnosti s ohľadom na zapojenie zamestnancov >>
SPRÁVA EURÓSKEJ KOMISIE - O podpore družstevných spoločností v Európe >>

REPREZENTAČNÁ BROŽÚRA

Reprezentačná brožúra DÚ SR >>

COOPERATIVE NEWS

Cooperative news 01 / 2004 >>
Cooperative news 01 / 2005 >>
Cooperative news 01 / 2006 >>
Cooperative news 01 / 2007 >>
Špeciálne vydanie Slovak Cooperative News 2007 >>
Družstevná Únia Slovenskej Republiky

Bajkalská 1496/25
827 18 Bratislava
Slovenská Republika

Copyright © DÚ SR, 2014-2016. Všetky práva vyhradené.    Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok