DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY COOP PRODUKT SLOVENSKO COOP Jednota Slovensko SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR Kooperativa SKEN
ÚVOD HISTÓRIA STANOVY ORGÁNY ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE MÚZEUM CENA S.JURKOVIČA DOKUMENTY KONTAKTY

Valné zhromaždenie a voľby Cooperatives Europe 2017

V dňoch 27. a 28. apríla 2017 sa družstevné podniky a organizácie z celej Európy pod záštitou Koperattivi Malta stretli neďaleko hlavného mesta Valetta, v Portomaso, aby diskutovali, vymieňali si a rozvíjali nové spôsoby zlepšovania modelu družstevného podnikania v Európe. Tohtoročná udalosť pod názvom “Od potrieb k činom: európske riešenia na výzvy od členov”, bola príležitosťou na sprostredkovanie úlohy Cooperatives Europe ako zóny medzinárodného družstevného zvazu (ICA) pre svojich členov a možnosti stavať na kolektívnych krokoch pri formovaní družstevnejšej Európy, riešiacej výzvy a príležitosti, pred ktorými jej príslušníci v súčasnosti stoja.
V prvý deň bola na programe diskusia o tom, ako Cooperatives Europe reagujú na potreby svojich členov. V súčasnosti Európa čelí hospodárskym a sociálnym výzvam, ktoré by bolo možné úspešne riešiť prijatím kooperatívneho modelu. Na zasadnutí sa uskutočnila participatívna diskusia, ktorá mala za cieľ podieľať sa na rozvoji silnejšieho dlhodobého hľadiska stratégie na úrovni EÚ, riešenie potrieb, ako aj zdrojov a stanovenie cieľov. Zámerom bolo zamerať sa na zriadenie družstevnej Európy ako regiónu ICA, ktorý jasne odráža svojich členov a v ktorom sa členovia nielen uznávajú, ale chcú sa procesu aj aktívne zúčastňovať.

V ten istý deň sa uskutočnili voľby nového prezidenta a 13-tich členov predstavenstva na nasledujúce 4-ročné obdobie. Novým prezidentom Cooperatives Europe sa stal p. Jean-Louis Bancel, ktorý je v súčasnosti prezidentom Francúzskej národnej kooperačnej vrcholovej organizácie a Francúzskej družstevnej banky. V družstevnom sektore pôsobí 20 rokov.


Počas druhého dňa konania akcie prebiehali workshopy na témy:

Na záverečnom stretnutí boli semináre vyhodnotené.

Valného zhromaždenia Cooperatives Europe na Malte sa zúčastnila slovenská delegácia, rovnako tak aj zástupcovia z Čiech a Poľska.


Valné zhromaždenie a voľby Cooperatives Europe 2017 Valné zhromaždenie a voľby Cooperatives Europe 2017 Valné zhromaždenie a voľby Cooperatives Europe 2017 Valné zhromaždenie a voľby Cooperatives Europe 2017


naspäť >>
Družstevná Únia Slovenskej Republiky

Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Slovenská Republika

Copyright © DÚ SR, 2014-2016. Všetky práva vyhradené.    Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok