DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY COOP PRODUKT SLOVENSKO COOP Jednota Slovensko SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR Kooperativa SKEN
ÚVOD HISTÓRIA STANOVY ORGÁNY ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE MÚZEUM CENA S.JURKOVIČA DOKUMENTY KONTAKTY
Družstevná únia Slovenskej republiky je dobrovoľné záujmové združenie družstevných zväzov založené za účelom spoločnej ochrany ich záujmov. Je členskou organizáciou Medzinárodného družstevného zväzu ICA a Cooperatives Europe so sídlom v Bruseli.
viac o DUSR

AKTUALITY A NOVINKY

220. výročie narodenia Samuela Jurkoviča

Družstevná únia SR bola spoluorganizátorom slávnostného podujatia pri príležitosti 220. výročia narodenia Samuela Jurkoviča, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. februára 2016 v rodisku zakladateľa prvého družstva na slovensku v Brezovej pod Bradlom.
viac informácií >>

170 rokov družstevného hnutia na Slovensku

Dňa 14.mája 2015 usporiadala Družstevná únia Slovenskej republiky (DÚ SR) v Bratislave konferenciu s názvom Samuel Jurkovič - 170 rokov družstevného hnutia na Slovensku.
viac informácií >>

Online platforma „Rozvoj družstiev“ je aktívna

15. mája 2014 bola spustená nová online platforma „Rozvoj družstiev“. Táto webstránka zobrazuje medzinárodné rozvojové projekty, ktoré sú realizované európskymi družstevnými organizáciami po celom svete.
viac informácií >>

Manifest Cooperatives Europe

Družstevné politické priority pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu Cooperatives Europe vytvárajú rozmanitú ekonomiku, pomáhajú zakladať nové družstevné spoločnosti a vytvárajú nové pracovné príležitosti.
viac informácií >>

ZOZNAM PODUJATÍ

Domáce

9. júna 2016

XXV. zasadnutie Valného zhromaždenia DÚ SR
Odovzdávanie Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča

18. - 21. augusta. 2016

23. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO


Zahraničné

20. apríla 2016

Valné zhromaždenie Cooperatives Europe, Brusel

Príhovor predsedu Predstavenstva DÚ SR, Ing. Gabriela CSOLLÁRA

Vážené dámy, vážení páni,

Ing. Gabriel CSOLLÁR najvýznamnejšou udalosťou družstevníctva v roku 2015 je bezpochyby 170. výročie jeho vzniku na území terajšieho Slovenska. Bol to skutočne historický počin, keď Samuel Jurkovič 9. februára 1845 založil v Sobotišti  „Spolok gazdovský“ v lone Rakúsko-Uhorskej monarchie. Zaujímavé je, že táto udalosť sa stala len 3 mesiace po vzniku družstva Rochdalských pionierov v Anglicku, ktoré sa považuje za vôbec prvé družstvo na svete. Boli to rovnaké udalosti v rôznych krajinách. V priemyselne rozvinutom Anglicku  a v poddanskej agrárnej časti  Rakúsko Uhorskej monarchie. Tieto udalosti je potrebné vnímať v kontexte vtedajšej doby, v súvislosti s technickými či komunikačnými prostriedkami. Vytváranie spolkov predstavovalo predprípravu rozvoja družstevnej myšlienky a družstevného hnutia.      

História a tradícia družstevnej formy vlastníctva na Slovensku je dlhá a skutočne bohatá. Družstevníctvo prešlo počas svojej existencie viacerými vývojovými stupňami až dosiahlo súčasnú podobu. Môžeme povedať, že vzniklo v monarchii, prežilo industralizáciu a kapitalizmus,  2 svetové vojny, socializáciu, obrodenie, normalizáciu až po nástup slobodného podnikania v súčasnom období.

Družstevníctvo je tu; je rovnocenné s ostatnými formami podnikania a dokonca je jeho najdemokratickejšou formou. Nesie v sebe sociálny kontext, ktorý ho obohacuje a dáva mu možnosti rozvoja aj v iných dimenziách. Zisk nie je modla, nie je cieľ, ale je nástroj ďalšieho rozvoja.


Dámy a páni!
Valné zhromaždenie Družstevnej únie na svojom zasadnutí v júni 2015 hodnotilo predchádzajúce obdobie a dosiahnuté výsledky  pozitívne. Treba povedať, že hospodárske výsledky boli lepšie ako sa očakávalo. Naopak v oblasti propagácie družstevníctva a družstevnej formy podnikania boli aktivity nastavené  nedostatočne  možnostiam DÚ SR.

Valné zhromaždenie otvorene zhodnotilo možnosti ďalšieho nasmerovania procesov a aktivít vnútro - družstevného života únie. Cieľom bude jednoznačne zadefinovať oblasti, v ktorých bude DÚ SR, ako reprezentant členských organizácií, postupovať koordinovane. Na druhej strane určiť nepokryté procesy a tieto ponechať na manažovanie jednotlivým členským organizáciám.
V rámci medzinárodných aktivít sa orientovať na rozvoj spolupráce s družstevnými úniami najbližších susedov. Taktiež sa primerane angažovať v činnosti MDZ a Cooperatives Europe.

V oblasti vnútorných procesov pristúpiť k reštrukturalizácii celej činnosti. 


Vážené dámy, vážení páni,
ambíciou pripravovaných zmien má byť reálne rozdelenie kompetencií medzi DÚ SR a členskými organizáciami v prepojení s efektívnym využitím prostriedkov DÚ SR, s cieľom podporiť spoločné aj individuálne ciele družstevníctva na Slovensku.


Gabriel  C s o l l á r
Predseda Predstavenstva
Družstevná únia SR

Družstevná Únia Slovenskej Republiky

Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Slovenská Republika

Copyright © DÚ SR, 2014-2016. Všetky práva vyhradené.    Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok